يكشنبه 12 تیر ماه 1401
  مسؤول واحد

عنوان: واحد مکانیزاسیون 
نام: منصور 
نام خانوادگي: صدری 
پست الكترونيكي:                          sadri@agri-borkhar.ir 
03145822166- داخلی 11

شرح وظایف واحد مکانیزاسیون :

- نظارت بر برداشت غلات - كنترل فني كمباينها واندازه گيري ريزش و ضايعات كشاورزي .

- هدايت ، حمايت و نظارت بر واحدها وشركتهاي ارايه دهنده خدمات مكانيزاسيون كشاورزي و توسعه آنها . .

- تهيه آمار اطلاعات ماشين ها وادوات كشاورزي در سطح شهرستان .

  -    تهيه برنامه هاي بلند مدت ، ميان مدت و كوتاه مدت توسعه مكانيزاسيون با همكاري قسمت هاي ذيربط در شهرستان در قالب سياستها وبرنامه هاي كلان .

-   جمع آوري آمار و اطلاعات مورد نياز مكانيزاسيون در خصوص ماشينها ، ادوات و تجهيزات مورد استفاده و كاربران آنها ، واحدهاي مكانيزاسيون و تعميرگاه هاي موجود در شهرستان . طبقه بندي ، بهنگام سازي و انتشار و انعكاس آنها به مراجع ذيربط .

-   برآورد كمي و كيفي ماشينها ، ادوات و تجهيزات مورد نياز براي تحقق برنامه هاي مصوب متناسب با ويژگي هاي فني ، اقتصادي ، اجتماعي و اقليمي هر منطقه و تعيين ضوابط و توزيع سهميه شهرستان بين شهرستانها بر اساس سياستهاي مركز و نظارت بر توزيع توسط شهرستانها .

-   ساماندهي ونظارت بر صدور مجوزهاي لازم براي ايجاد واحدهاي مكانيزاسيون كشاورزي در سطح شهرستان و نظارت بر عملكرد آنها و هماهنگي با واحدهاي مرتبط دروني وبيروني سازمان جهاد كشاورزي شهرستان جهت توسعه ، تقويت ، هدايت و حمايت از واحدهاي مكانيزاسيون و تشكل هاي صنفي آنها ، .

-   ظرفيت سنجي و تدوين نظام استقرار واحدهاي مكانيزاسيون كشاورزي در شهرستان و درجه بندي و سازماندهي واحدهاي مكانيزاسيون و انتخاب و تشويق واحدهاي نمونه بر اساس سياستهاي مركز توسعه مكانيزاسيون كشاورزي

-   بررسي عوامل موثر در موفقيت واحدهاي مكانيزاسيون جهت معرفي و توسعه آنها و شناسايي موانع و مشكلات موجود در ايجاد و پايداري آنها .

-   تهيه گزارشات مقايسه اي ساليانه در خصوص تغييرات شاخص ها ، روند ايجاد واحدهاي مكانيزاسيون ، عملكرد ، وضعيت شاغلين ، امكانات و تعداد ، نوع و مدل ماشين هاي تحت مالكيت آنها ، ميزان تاثير عمليات مكانيزاسيون در افزايش عملكرد محصولات و سهم ماشين در هزينه توليد ميزان بهره وري از ماشين ها و انرژي مصرفي بازاي واحد توليد ، در طول برنامه در شهرستان و انعكاس آنها به مركز توسعه مكانيزاسيون و مراجع ذيربط استان .

-   بررسي عملكرد ساليانه ماشين هاي نيرو محركه(تعداد روزهاي كاركرد واقعي و تعداد روزهاي خرابي ماشين و لنگي كار در دوره هاي كاري ) در شهرستان و انعكاس به مركز

 

نظارت برايجاد مزارع الگويي براي توسعه كاربرد فناوري و روشهاي جديد و مناسب و ارزيابي عملكرد ماشينها و ادوات الگوئي و بررسي سازواري آنها به ارسال گزارشات فني به مركز .

نظارت بر اجراي صحيح عمليات مكانيزاسيون كشاورزي توسط واحدهاي ذيربط در سطح شهرستان و انجام اقدامات لازم در جهت كاهش ضايعات خصوصاً در مرحله برداشت غلات و همكاري  در برنامه ريزي و همچنين نظارت بر مديريت و آرايش و بكار گيري كمباين در داخل و خارج شهرستان .

- نياز سنجي و برنامه ريزي و پيگيري براي اجراي دوره هاي آموزشي بهره برداران بخش کشاورزی با هماهنگي مدیریت ترویج در زمينه تعمير ، نگهداري و كاربرد صحيح ماشينها و ادوات جهت ارتقاء سطح دانش فني كاربران آنها ، كارشناسان ، مروجين و اعضاي واحدهاي مكانيزاسيون .

- شناسايي اشكالات فني ماشين ها ، ادوات و تجهيزات و انعكاس به مركز توسعه مكانيزاسيون كشاورزي و نظارت بر فعاليت صنعتگران و سازندگان ادوات در سطح شهرستان و رسيدگي به شكايات خريداران آنها .

- برنامه ريزي و انجام اقدامات و هماهنگي هاي لازم براي ايجاد نمايشگاه ماشينها ، ادوات و تجهيزات كشاورزي در سطح شهرستان در طول سال توسط ارگانهاي ذيربط .

- بررسي و شناخت تنگناها و مشكلات و اعلام نياز و پيشنهادات و همكاري در اجراي برنامه ها و سياستهاي مركز توسعه مكانيزاسيون كشاورزي .

- مطالعه و برنامه ریزی جهت توسعه مکانیزاسیون بخشهای اموردام،شیلات وآبزیان.

 

-مطالعه وبرنامه ریزی در جهت توسعه کشاورزی حفاظتی وکشاورزی دقیق واستفاده از تکنولوژی های جدید در این بخش.

 -نظارت بر توزیع سوخت بخش کشاورزی.  

 

 

 

 

 

 

 

 

روزهاي پاسخگويي به ارباب رجوع:

همه روزه هفته در ساعات اداری

ورود |عضويت
  كاربران بر خط
كاربران فعال بازديد كنندگان فعال :
Visitors بازديد ها: 41
Members اعضاء: 0
مجموع كاربران مجموع: 41

بازديد ها بازديد ها :  
Visitors بازديد هاي كل: 1954661
Visitors بازديد هاي امروز: 1369
Visitors بازديد هاي ديروز: 1784
Copyright (c) 1401/04/12 پرتال مديريت جهاد كشاورزی شهرستان برخوار
پرتال سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا